PUURders in beeld

Onze kandidaten zijn kleurrijk, zonder politieke kleur

De inwoners van Noordwijk hebben recht op een daadkrachtig bestuur dat evenwichtige afwegingen maakt bij besluiten.  Kandidaten van PUUR ondersteunen het gedachtengoed van PUUR dat bij elk besluit we ons afvragen: wat betekent dit voor onze inwoners?
Bij de keuze van onze kandidaten voor de verkiezingen van maart 2022 is, naast kennis en ervaring, ook gekeken naar mogelijke (eigen) belangen.We blijven als politieke partij trouw aan onze naam. Onze kandidaten staan voor zuiver handelen én zuiver omgaan met de belangen van alle inwoners. Kies jouw kandidaat en stem 16 maart ook voor PUUR. We staan te trappelen om voor jou aan de slag te gaan.

Kopgroep van 8

1
Thomas Steenvoorden
Noordwijk

Thomas Steenvoorden (59) is ondernemer en een bekend gezicht in de gemeente Noordwijk. Als grafisch ontwerper, fotograaf en via het magazine Leef!. Maar ook als vrijwilliger bij de KNRM, stichting KunstZiNN en de Strandrups. Thomas is al meerdere jaren lid van PUUR. “Als lijsttrekker voor PUUR wil ik helpen het vertrouwen in de Noordwijkse politiek terug te brengen. Door onder meer ‘rond-de-tafelgesprekken’ en het burgerberaad willen we inwoners betrekken, horen en serieus nemen bij alles wat er in onze gemeente gebeurt. Samen bouwen we aan nog mooiere dorpen in onze bijzondere gemeente. Waarbij we ons altijd de vraag zullen stellen ‘Wat heeft de inwoner er aan?’ “

2
Toon van Tol
De Zilk

Toon van Tol (61) woont ruim 30 jaar in De Zilk en is gemeenteraadslid voor PUUR. Hij studeerde bedrijfskunde, werkt in het bedrijfsleven en is docent commerciële economie. Ook heeft hij een adviesbureau. “In de raad heeft PUUR de afgelopen drie jaar alle onderwerpen gezamenlijk behandeld. Aandachtspunten voor mij zijn economische verbinding tussen de dorpen en de regio, het sociaal domein en financiën. Ik wil de inwoners van onze gemeente nog meer bekend maken met al het moois binnen onze gemeentegrenzen. Denken in overvloed in plaats van in schaarste staat daarbij voorop. Er is namelijk vaak veel meer mogelijk dan je denkt.”

3
Geerten Geerts
Noordwijkerhout

Geerten Geerts (33) groeide op in Noordwijkerhout en woont er nog steeds. Hij studeerde bestuurskunde en adviseert het politiedienstencentrum op het gebied van bedrijfsvoering. Ook draait hij noodhulpdienst (112-meldingen) op straat in Amsterdam. Al op jonge leeftijd werd hij bestuurslid van een jongeren- vakbond, was voorzitter van een jongerenorganisatie beroepsonderwijs en op Europees niveau politiek actief. Daarnaast heeft hij bestuurs- jaren bij FNV Jong erop zitten. “PUUR staat voor verbinding tussen dorpen en dat vind ik belangrijk. Ik wil mij inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners. Denk aan overlast, gevaarlijke situaties en verkeersveiligheid. Ik sta voor een sterk, sociaal en verbindende gemeente.”

4
Geerdina Meijer
Noordwijk

Geerdina Meijer (43) studeerde bedrijfskunde en filosofie. Na een korte tijd in Katwijk en vele jaren in het buitenland, belandde ze in 2018 in Noordwijk. In Katwijk kwam ze voor het eerst in aan- raking met de politiek toen ze een burgerinitiatief startte voor meer en betere ruiterpaden. Geerdina heeft een eigen bedrijf en werkt parttime bij Groot Hoogwaak. Daarnaast is ze elke dag te vinden in de stallen bij haar vier Engelse volbloeds. Na de cursus ‘Politiek Actief’, werd ze lid van PUUR. “Ik wil vooral werken aan betere mogelijkheden voor ongeorganiseerd sporten, kunst en cultuur en zorg.”

5
Dorus Vissers
Noordwijkerhout

Dorus Vissers (52) is een betrokken inwoner van Noordwijkerhout en werkt als vastgoedadviseur voor KLM. Sinds een jaar is hij als commissielid betrokken bij de fractie van PUUR. Zijn focus ligt daarbij vooral op de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) en op welzijn. “Als raadslid voor PUUR wil ik in de raadsverga- dering het verschil maken en bijdragen, door discussie te voeren op basis van argumenten. Het belang voor de bewoners staat daarbij voorop. Ik ben iemand die graag de verbinding opzoekt tussen de kernen en tussen de mensen. Want het gaat erom wat ons bindt!”

6
Suzanne van Teijlingen
Noordwijkerhout

Suzanne van Teijlingen (31) woont in Noordwijkerhout en werkt bij Woningstichting Sint Antonius van Padua. Daarnaast is ze penningmeester bij Carnavalsvereniging de Keiebijters van Sint Bavo en bij stichting NYCE (Loungefest). Politiek had altijd al haar interesse en daarom volgde ze de cursus ‘Politiek actief’. “Dat PUUR zich inzet voor alle drie de dorpskernen, vind ik belangrijk. PUUR is een club van mensen met en zonder ervaring, mannen en vrouwen van alle leef- tijden Zilkers, Noordwijkerhouters en Noordwijkers, ieder met hun eigen interesse en expertise. Dat gemengde maakt ons een sterk team, dat veel kan betekenen voor de gemeente Noordwijk.”

7
Karim Lamdini
Noordwijkerhout

Karim Lamdini (35) woonde 30 jaar in Noordwijk, is verhuisd naar Noordwijkerhout en werkt bij de politie in Amsterdam. Zich actief inzetten voor de politiek in Noordwijk is voor hem een nieuwe uitdaging. “Ik ben een energiek persoon en hou van mensen die eerlijk en oprecht zijn. Als ik ergens voor ga, zet ik mij voor honderd procent in. Vooral op het gebied van veiligheid wil ik mijn steentje bijdragen en mij inzetten voor alle inwoners van onze mooie gemeente.” Karim is liefhebber van buitensporten, wil meedoen aan de Dakar-rally met zijn motor en speelt footgolf op de baan van Tespelduyn.

8
Danielle Brink
Noordwijk

Danielle Brink-Musters (60) woont ruim 35 jaar in Noordwijk en is gemeenteraadslid voor PUUR sinds 2014. Ze werkt als ZZP’er, office- en eventmanager bij diverse bedrijven. Voordat Danielle bij PUUR betrokken raakte, was zij actief voor o.a. de Noordwijkse Hockeyclub en de Samenloop voor Hoop. Danielle koos voor PUUR omdat iedereen er wordt gehoord en er transparant en eerlijke politiek wordt bedreven. “Natuurlijk is het onmogelijk iedereen tevreden te stellen, maar we proberen wel bij te dragen aan een zo fijn mogelijke leefomgeving voor alle inwoners. Aandacht voor een verbindend verenigingsleven, cultuur en sport én duurzaam bouwen voor jong en oud zijn voor mij speerpunten.”

Toppers vanaf 9

9
Bart Duindam
10
Els van der Steen
11
Ed Vliet Vlieland
12
Diane van der Aart-Koelewyn
13
Jon van Kleef
14
Willy Heemskerk
15
John van der Zwet
16
Karin Gerbens
17
Kim Bouckaert
18
Chindy Kross
19
Trudy Ruigrok
20
Cas van den Burg
21
Elise Steenvoorden
22
Sjors Blase
23
Renate van der Bent
24
Bart Beekhuizen
25
Anneke Eveleens
26
Ruth de Groot
27
Abdel El Yaakoubi
28
Koen Reeuwijk
29
Dirk Klinkenberg
30
Coby de Haas
31
Kathy van Rossum
32
Jos Vink
33
Rick van der Niet
34
Swen Beijersbergen
35
Willem Krol
36
Joke van der Zanden-Molenaar
37
Jeanet Schouten
38
Mark Pebesma
39
Jeroen van Hensbergen
40
Erik van Houten
41
Wilma van Saase-den Haan
42
Nic Slingerland
43
Ada Alkemade
44
Rob van Nes
45
Jacques Elvader
46
Ans de Goeij
47
Henno van Dokkum
48
Hans Bakker
49
Taetske Visser-Danser
50
Gerben van Duin