Over PUUR

is dé onafhankelijke lokale partij die zich inzet voor een Kleurrijk Leven voor alle inwoners in onze drie dorpen. Waar iedereen jong & oud(er), zich thuis voelt, meetelt en gelukkig kan zijn.

houdt van luisteren. We willen goed begrijpen wat er speelt in de dorpen, wijken, buurten en straten. We laten ons altijd leiden door het effect van een besluit: wat betekent het voor de inwoner! Goede ideeën en oplossingen dienen zich aan als alle stemmen gehoord worden.

sluit niemand uit! Ook een minderheidsstandpunt telt mee. Er is in de basis geen goed of fout; gedachten, gevoelens en meningen doen ertoe en hebben een wijsheid in zich.

is kleurrijk, maar zonder politieke kleur. Recht door zee met oog voor nuances. We zijn vrij in ons denken. Eigen belang speelt geen rol. Alle dorpen uit Noordwijk zijn vertegenwoordigd.Onze doel: PUUR zet zich met daadkracht in voor de belangen van de inwoners van de drie dorpen.

geeft uitvoering aan haar standpunten en creëert hiermee een gezonde, vitale en veerkrachtige gemeenschap.

stelt bij elk politiek standpunt de vraag: Wat heeft de inwoner aan het besluit, wat betekent dit voor de Noordwijker, Noordwijkerhouter, de Zilker? Hoe we dat doen?Door onze oren en ogen goed open te houden in de dorpen, door naar jou te luisteren. Zodat we begrijpen wat er speelt in jouw dorp. Door te spreken met experts over welzijn, zorg, onderwijs, sport, cultuur, natuur, ruimtelijke ordening, bouw, etc. Door contacten met lokale organisaties, verenigingen, zorgcentra en bedrijven. Door midden in de samenleving te staan en actief te zijn in diverse netwerken. Door actie te nemen op grond van al deze bevindingen. Door te investeren in: wonen, veiligheid, mobiliteit en infrastructuur, communicatie met de inwoners groene wijken, leefbaarheid en vitaliteit, samenwerking in de zorg, onderwijs, kunst en cultuur en toerisme.

Wat betekent dit voor jou?
Dat er besluiten genomen worden waarin jij je herkent, waar jij wat aan hebt en die bijdragen aan het algemeen belang van jouw dorp.
heeft ambitieuze plannen voor de komende periode 2022-2026. Lees hierover in dit verkiezingsprogramma!

In de kopgroep van bevindt zich een diversiteit aan kandidaten uit de drie dorpen. Met verschillende achtergronden, werkgebieden, ervaringen en (persoonlijke) interesses. Samen vormen zij het team dat voor én na de verkiezingen de belofte van 'weer daadkracht in je dorp’ gaat waarmaken.

De PUUR-lijst omvat in totaal 50 kandidaten waarbij de inzet is verjonging en continuïteit. Geheel volgens de wens van fractievoorzitter Taetske Visser-Danser draagt zij na drie termijnen, in totaal 12 jaar, vol vertrouwen het stokje over aan een nieuwe PUUR-generatie. Gerben van Duin, Hans Bakker en Taetske Visser-Danser blijven als lijstduwers de partij ondersteunen met hun kennis en ervaring.

Zie wie onze PUURders zijn