START

PUUR

PUUR presenteert
kopgroep verkiezingen

  1. Thomas Steenvoorden (59), Noordwijk
  2. Toon van Tol (61), De Zilk
  3. Geerten Geerts (33), Noordwijkerhout
  4. Geerdina Meijer (42), Noordwijk
  5. Dorus Vissers (50), Noordwijkerhout
  6. Suzanne van Teijlingen (31), Noordwijkerhout
  7. Karim Lamdine (35), Noordwijkerhout
  8. Daniëlle Brink (60), Noordwijk

Met de presentatie van de kopgroep start PUUR de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. In de kopgroep van PUUR bevindt zich een diversiteit aan kandidaten uit de drie dorpen. Met verschillende achtergronden, werkgebieden, ervaringen en (persoonlijke) interesses. Samen vormen zij het team dat voor én na de verkiezingen de belofte van PUUR ‘weer daadkracht in je dorp’ gaat waarmaken.

De PUUR-lijst omvat in totaal 50 kandidaten waarbij de inzet is verjonging en continuïteit. Geheel volgens de wens van fractievoorzitter Taetske Visser-Danser draagt zij na drie termijnen, in totaal 12 jaar, vol vertrouwen het stokje over aan een nieuwe PUUR-generatie. Gerben van Duin, Hans Bakker en Taetske Visser-Danser blijven als lijstduwers de partij ondersteunen met hun kennis en ervaring.

Zuiver handelen
Bij de keuze van de kandidaten is, naast kennis en ervaring, ook gekeken naar mogelijke belangen. Kandidaten van PUUR hebben geen eigenbelangen. Zij ondersteunen het gedachtengoed van PUUR dat bij elk besluit we ons afvragen: wat betekent dit voor onze inwoners? De inwoners van Noordwijk hebben recht op een daadkrachtig bestuur dat evenwichtige afwegingen maakt. Algemeen belang behoort altijd boven het belang van enkelen te staan. PUUR blijft als politieke partij trouw aan haar naam. En dat is zuiver handelen én zuiver omgaan met de belangen van alle inwoners.

STOP STUURLOOS -
START AANPAKKEN
Met de belofte ‘weer daadkracht in je dorp’ gaat PUUR daadwerkelijk vooruitgang boeken door kansen te benutten die de afgelopen drie jaar niet zijn opgepakt. Dat betekent stoppen met vertragen en uitstellen. En stoppen met dubbel parkeren op de boulevard, onveilige rotondes, dure parkeerkaarten, lege winkels…Dus starten met samendoen, beter luisteren, aanpakken. En starten met bouwen betaalbare woningen, veilige fietspaden, groene wijken...

Een Tip, wens of goed idee?
Doe er iets mee!

Wat is jouw Tip voor jouw straat, buurt, wijk of dorp? Of jouw Tip voor de hele gemeente? Wat kan er beter aan groen, parkeerruimte, verlichting, winkels bij jou in de buurt? Of in de zorg en het onderwijs? Of bij parkeer- of hondenbelasting, woonruimte voor starters en toerisme…

Elke tip telt! Samen met alle andere Tips maken we voor de gemeenteverkiezingen van 2022 een wensen-overzicht van en voor alle inwoners van de gemeente Noordwijk.

Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk politieke partijen jouw wensen ondersteunen. Over die wensen hoeven we dan na de verkiezingen geen discussie meer te voeren. Die kunnen snel worden uitgevoerd. Andere zaken, waar bijvoorbeeld verschil van mening over is, worden zeker wél met elkaar besproken. Zo weet jij dat jouw stem wordt gehoord en er met jouw Tips écht iets gebeurt.

Wil je lid worden van PUUR, meer informatie over PUUR of contact met PUUR? Stuur een mail aan: info@startpuur.nl